Varför jag?

Ja varför drabbas alltid jag
av den kärlek som plågar
men som inte stannar kvar?

Varför jag?
Kan detta vara naturens lag?
Att kärleken ska plåga
och göra människan svag

Finns en dag
när jag kan finna lugn och ro?
Själens ro
Det är synd om människan


RSS 2.0